We hebben de meest gestelde vragen voor je verzameld. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info@movejects.com .

Praktisch

Maak op de website een account en geef aan dat je maandelijks automatisch €2,- laat afschrijven. Direct daarna kun je beginnen met het uploaden van foto's van je werk.

Nee, Movejects kent geen ingewikkelde procedures zoals bij het aanvragen van subsidies of leningen. Movejects bemoeit zich inhoudelijk niet met het werk. Ballotage is overbodig, omdat er alleen een contact ontstaat als twee kunstenaars elkaars werk waarderen.

Je kunt per deelnemer tien foto’s van kunstwerken uploaden, per kunstwerk mag je drie foto’s uploaden. Dat geeft een goede indicatie van je werk. Wie toch meer wil zien, kun je na de match de link naar je website volgen. Natuurlijk kun je bij Movejects wel zo vaak als je wilt foto’s wisselen. Het is niet de bedoeling andermans werk via jouw account aan te bieden.

Ja, er zijn verschillende manieren om gericht te zoeken.

Er ontstaat een ‘match’ als een andere deelnemer jouw werk ook heeft aangevinkt. Jullie kunnen dan contact met elkaar opnemen voor een ruil. Aangezien het gaat om werk van een andere deelnemer is die op de hoogte van de Movejects-formule en in principe bereid om werk te ruilen.

Dat hoeft natuurlijk niet, maar als je elkaars werk aansprekend vindt, biedt het goede mogelijkheden voor een ruil. Via de Movejects-site kun je een bericht sturen aan de andere deelnemer van de match met de vraag of hij/zij met je wil onderhandelen over het ruilen van werk.

Bij elke vorm van handel moet je uitgaan van een zeker vertrouwen. Je kunt van tevoren de website bezoeken van de kunstenaar met wie je contact wilt leggen. Dat geeft een goede indruk van zijn/haar persoon en overige werk. Het komt pas tot een ruil als je er samen uit bent gekomen. Persoonlijk, telefonisch of anderszins. Bij het versturen van werk, moet je een heldere afspraak maken. Maar je kunt natuurlijk ook bij een van beiden afspreken. Bedenk dat je nooit verplicht bent om te ruilen. Zelfs niet om contact op te nemen.

Nee, het staat je vrij om heel ongelijksoortige kunstwerken te ruilen. Bijvoorbeeld een sieraad tegen een plastiek of foto.

Als jullie het eens worden, dan kan dat zeker.

Alleen deelnemers die btw-plichtig zijn moeten volgens de Belastingdienst bij een ruil btw afdragen. Omdat kunst in het lage btw-tarief van 6 procent valt, geldt dat ook hier.

Dan kunnen jullie het misschien eens worden over ruil van een ander werk.

Nee, dat hoeft niet, maar het kan natuurlijk wel. Als je het werk zelf houdt, breid je je eigen collectie uit met nieuw werk dat je aanspreekt. Verkoop je het aan iemand anders, dan levert het je geld op. Op een slimme manier krijg je zo betaald voor je eigen werk (dat je geruild hebt). Over verkoop uit eigen bezit hoef je geen belasting te betalen.

Laat het zien aan de mensen in je eigen netwerk, website, sociale media en toon het in je eigen huis, eventueel met een via deze site te downloaden Movejects-kaartje ernaast. Heb je meerdere werken in de verkoop, dan kun je ook denken aan het bouwen van een Movejects-party of Movejects-micro-expositie rond je verkoopcollectie. In dat laatste geval levert het deelnemers op hun cv ook weer een expositie op. Je kunt op deze manier Movejects ook promoten onder collega-kunstenaars, wat goed is voor een groter aantal deelnemers, waar iedereen weer belang bij heeft. Als bekend wordt dat je geregeld bijzonder werk aanbiedt, vergroot je deelname aan Movejects ook je eigen netwerk. Mensen willen daar immers graag bij horen.

Ja, dat kun je eenvoudig doen door je werk te verwijderen en je abonnement op te zeggen.

Nee, het abonnementsgeld van Movejects van €2,- per maand is het enige dat je betaalt. Deelnemen kost dus nooit meer dan €24,- per jaar.

Nee, voor een soepele verwerking van de abonnementsgelden is dit de enige manier. Opzeggen van je abonnement gaat zo ook snel en eenvoudig.

We maken gebruik van betalingssysteem Mollie. Wanneer je problemen hebt met de betaling of tegen een ander probleem aanloopt op dit gebied, dan kun je het beste even kijken op www.mollie.com. Heb je geen antwoord gevonden? Neem dan contact met ons op via info@movejects.com.

Ja, het is op te voeren als contributie aan een beroepsorganisatie.

Deelnemen aan Movejects zorgt er ook voor dat je nieuwe persoonlijke en zakelijke contacten kunt leggen, waar bijvoorbeeld weer exposities uit voortkomen. Door je werk op Movejects te plaatsen kan je bovendien testen hoe er door vakgenoten op je (nieuwe) werk gereageerd wordt.

Je kunt je tips, opmerkingen of klachten richten aan: info@movejects.com. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk.

Visie en opzet

Movejects is opgericht en wordt ondersteund door een groep mensen die de kunstwereld goed kennen als kunstenaar, kunstredacteur, -criticus, -wetenschapper, museummedewerker, filosoof of galeriehouder (zie ook Over ons). Overal bestaat de overtuiging dat kunstenaars het economisch uiterst zwaar hebben en te veel afhankelijk zijn van derden om hun werk onder de aandacht te brengen en eventueel te verkopen. Movejects brengt de geïsoleerde netwerken van kunstenaars bij elkaar, zodat rechtstreekse contacten veel gemakkelijker worden en er ruimte ontstaat voor talloze micro-exposities.

Movejects is nadrukkelijk in de eerste plaats bedoeld voor (semi)professionele beeldend kunstenaars in de breedste betekenis van het woord, dus ook designers, sieraadontwerpers, fotografen, ambachtelijke meubelmakers etc. Voorop staat dat het gaat om fysiek of als idee reeds bestaande kunstuitingen.

Movejects is een professioneel platform, dus niet bedoeld voor pure amateurkunst. Ook diensten die niet als kunstuiting te duiden zijn, bijvoorbeeld het ontwerpen van geboortekaartjes, passen niet in de Movejects-formule.

Nee, iedere professional kan meedoen, wie je ook bent, wat je ook doet en waar je ook vandaan komt. De open kunstwereld in optima forma. Ballotage is overbodig, omdat er pas een contact ontstaat als je elkaars werk waardeert. Wie een ander om welke reden dan ook niet accepteert, zet alleen zichzelf buitenspel.

Niemand hoeft te vrezen voor zijn goede naam. Ons uitgangspunt is dat alleen (semi)professionele kunstenaars deelnemen aan Movejects. Daarnaast is het zoeken in de database van Movejects anoniem. Pas als je een match hebt met een 'geestverwant', komen je gegevens in beeld.

Op dit moment is Movejects.com alleen te gebruiken voor mensen die onder de Nederlandse belastingwetgeving vallen. We hopen Movejects zo spoedig mogelijk voor iedereen binnen en buiten Europa aan te kunnen bieden.

Nee, Movejects is beslist niet tegen galeries en exposities, maar voor kunst(enaars). Elke kunstenaar wil graag exposeren, ook voor zijn/haar naamsbekendheid, maar via Movejects kun je extra werk onder de mensen brengen en eventueel verkopen tijdens micro-exposities bij collega’s. Zo kom je onder ogen van mensen en mogelijk ook van galeries en musea, die anders waarschijnlijk nooit van je gehoord zouden hebben. Het opent dus onvermoede wegen.

Nee, maar de financiële situatie van beeldend kunstenaars in Nederland bevindt zich al decennia in een neergaande spiraal. Arbeidsmarktpositie en presentatiemogelijkheden nemen al vele jaren dramatisch af. Daarom is elk nieuw initiatief van belang. Subsidies en andere bijdragen worden in toenemende mate ingetrokken of gekort. In de praktijk is er bovendien maar een heel selecte groep kunstenaars die hiervoor in aanmerking komt en daadwerkelijk toegelaten wordt. Deze benadering sluit duidelijk niet aan bij de grote aantallen kunstenaars die op serieuze wijze bezig zijn met hun beroepspraktijk. Daar komt bij dat (subsidie)bijdragen doorgaans eenmalig zijn en kosten niet volledig kunnen dekken, wat betekent dat menig kunstenaar niet kan rondkomen en steeds opnieuw (onzekere) mogelijkheden voor financiële ondersteuning moet zoeken.

Omdat ‘gratis’ nooit echt gratis is. Movejects wil onafhankelijk zijn van subsidies en adverteerders en de gegevens van deelnemers niet verhandelen. Kunstenaars zijn tot nu toe altijd erg afhankelijk geweest van subsidies en bemiddelaars, in dit geval niet. Onafhankelijk zijn kan alleen op deze manier.

Movejects